ජර්මන් චාන්සලර්ගේ කාර්යාලයේ ගේට්ටුවක කාරයක් ගැටෙයි


ජර්මන් චාන්සලර් ඇන්ගෙලා මර්කල්ගේ කාර්යාලයේ ගේට්ටුවක මෝටර් රථයක් ගැටුණ පුවතක් අද වාර්තා වුණා.
කළු පැහැති ෆෝක්ස්වැගන් සීඩාන් රථයක් වන මෙහි දෙපස ගෝලීයකරණයට එරෙහි සටන් පාඨ සුදු පැහැයෙන් ලියා තිබුණා.


අදාල රථයෙහි අංක තහඩුව සහිත වූ රථයක් 2014 දීද මෙසේ චාන්සලරියේ ගේට්ටුවක හැපී ඇති බව වාර්තා වීම මෙම සිද්ධිය පිළිබඳ විශේෂිත අවස්ථාවක් වනවා.
මෙම රථය පැදවූ වයස අවුරුදු 54 ක් වන අයකු අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිසිය තහවුරු කළා.

Recommended For You

About the Author: Editor