අද දිනට කොරෝනා මරණ 8 ක්

COVID19 වැලදීම නිසා අද දිනයේ මරණ 8 ක් මෙරටින් වාර්තා විය ,ඒ පිලිබදව තොරතුරු පහත දැක්වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor