ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා කොවිෂීල්ඩ් එන්නත් තොගය රැගත් ඉන්දීය ගුවන් යානය අද මෙරටට පැමිණේ…

ඉන්දියාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රදානයක් ලෙස සපයන ලද ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා කොවිෂීල්ඩ් එන්නත් තොගය රැගත් ගුවන් යානය අද කටුනායක ගුවන් තොටුපොළට ළඟා වී තිබේ.

එහි ජායාරූප කිහිපයක්…

Recommended For You

About the Author: Jayani