යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේදී පළමුවරට ලිංගික සංක්‍රාන්ති සැත්කමක්…

යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේදී පළමුවරට ලිංගික සංක්‍රාන්ති සැත්කමක් සිදු කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඩකලපුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි තරුණයෙක් මෙම ලිංගික සංක්‍රාන්ති සැත්කමට මුහුණ දී ඇති බවත් එය සාර්ථක වී තිබෙන බවත් සදහන් කරයි.

එමෙනම මෙම සැත්කමට පැය 12 ක කාලයක් ගතවී ඇති බව සදහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Jayani