ජිනීවා යෝජනාවට ඡන්දය නුදුන් ඉන්දියාවෙන් කරුණු පැහැදිලි කිරීමක්

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ යෝජනාවට ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටි ඉන්දියාව එම යෝජනාව පිළිබඳ සිය අදහස විශේෂ ප්‍රකාශයකින් දැනුම් දී තිබෙනවා.

එහිදී ඉන්දියාව පවසා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාව පළාත් සභා නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කඩිනමින් මැතිවරණ පැවැත්වීම සහ 13 වන සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බවයි.

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ සිය ප්‍රතිපත්තිය මූලික කරුණු දෙකක් මත රඳා පවතින බවයි ඉන්දියාව පවසන්නේ. එයින් පළමුවැන්න නම් සමානාත්මතාව, සාධාරණත්වය, ගෞරවණීයත්වය සහ සාමය සඳහා දමිළ ජනයාට ඇති අවශ්‍යතාවයයි. දෙවැන්න නම් ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත්භාවය, ස්ථාවරත්වය සහ භෞමික අඛණ්ඩතාවයයි.

Recommended For You

About the Author: Chamara