දෛනික ආදායම් අහිමි වූ ජනතාවට සහනයක්…

රුපියල් 5,000 දීමනාව එළඹෙන සතියේ සිට යළිත් ලබාදීමට අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ බව අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා සදහන් කරයි.

මෙම දීමනාව රජයේ සේවකයින් නොවන දෛනික ආදායම් අහිමි වූ ජනතාව වෙත යළි ලබාදෙන බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Jayani