ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 741ක්…

ඊයේ දිනය තුළ මෙරටින් කොවිඩ් -19 ආසාදිතයින් 2,789ක් හඳුනාගෙන තිබෙන බව වාර්තා වේ. ඉන් ආසාදිතයින් අතර 30 දෙනෙක් විදේශ ගතව සිට මෙරටට පැමිණි අය වන බව සදහන් වේ.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 741ක් කොළඹින් 505ක් හා කළුතරින් 181ක් කුරුණෑගල 145ක්, ගාල්ල 67ක්, මාතර 40ක්, කෑගල්ල 50ක්, බදුල්ල 96ක්, අම්පාර 66ක්, මාතලේ 18ක්, අනුරාධපුර 57ක්, මුලතිව් 3ක්, මන්නාරම 9ක්, වව්නියාව 35ක්, ත්‍රිකුණාමලය 6ක්, නුවරඑළිය 45ක්, මහනුවඑ 101ක්, රත්නපුර 397ක්, පුත්තලම 29ක්, යාපනයේ 60ක්, කිලිනොච්චිය 8ක්, පොළොන්නරුව 8ක්, මොනරාගල 19ක් හා මඩකලපුව 67ක් ලෙස වාර්තා වී ඇත.

එමෙන්ම කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 62ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ‍ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කිරීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 2,073 දෙනෙකු දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Jayani