පොන්නි සම්බා සහල් මෙට්ට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් ආනයනය කිරීමට තීරණයක්….

ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පොන්නි සම්බා සහල් මෙට්ට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් ආනයනය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙන බව සදහන් කරයි.

ඒ සඳහා දේශීය සහල් ආනයනකරුවන්ගෙන් ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් සිදු කරන බවත් ආරක්ෂිත සහල් තොගයක් ලෙස මෙම තොගය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවත් එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Jayani