විදේශ රැකියා සදහා ඉහළ වෘත්තීක නිපුණතාවයන් සහිත ශ්‍රමිකයන් සූදානම් කිරීමේ නව වැඩසටහනක්..

විදේශ රැකියා සදහා ඉහළ නිපුණතාවයෙන් බල ගැන්වූ ශ්‍රමිකයන් සූදානම් කිරීමේ ජාතික වැඩසටහනක් අරඹා ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ කම්කරු අමාත්‍යංශය සහ සංක්‍රමණය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර සංවිධානය (IOM) ඒකාබද්ධවයි.

විදේශයන් හි පවත්නා විවිධ වෘත්තීන් 25ක ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි මෙරට තරුණ තරුණියන් ලක්ෂයක්(100,000) ඉහළ වෘත්තීක නිපුණතාවයන් සහිතව එම රැකියා සඳහා සූදානම් කරන මෙම වැඩසටහන පිලිබද විශේෂ සාකච්ඡාවක් අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කම්කරු අමාත්‍යංශයේ දී (25) වන දා පැවැත් විය.

මෙම සාකච්ඡාවට කම්කරු අමාත්‍යංශ ලේකම් මාපා පතිරණ , විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්.අරුමෛනාහම් ඇතුළු නිලධාරි පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්වූහ.

ඉහළ නිපුනතාවයෙන් යුක්ත ගෘහ පාලිකාවක් හතළිස් දහසක් (40,000) සහ වෙනත් වෘත්තීන් සඳහා 60,000ක පමණ පිරිසකට විදේශ රටවල මේ වනවිට ඉල්ලුමක් ඇති බව IOM සංක්‍රමණ අංශ ප්‍රධානී ශාන්ත කුලසේකර මහතා සදහන් කරයි.

එහිදී වෘත්තීය නිපුණතාවය පළපුරුද්ද සේම ඒ රටවල භාෂා දැනුම එම පිරිස් වලට අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් බවය.

වසර හතරක් ඇතුළත මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත අතර එම පුහුණුව නොමිලේ ලබාදීමට සංක්‍රමණය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර සංවිධානය (IOM) මෙහිදී එකඟතාවය පළ කොට තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Jayani