ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් නිවේදනයක්…

2021/2022 වර්ෂය සඳහා නව වාර්ෂික කොන්ත්‍රාත්තු අත්සන් කළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් 39 දෙනෙකු එළඹෙන සංචාර සඳහා සූදානම් කිරීමට පියවර තිබෙන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි…

අදාල නිවේදනය පහතින්,

Recommended For You

About the Author: Jayani