සුවය ලැබූ සමස්ත සංඛ්‍යාව තවත් ඉහළට….

කොවිඩ් ආසාදිතව සිටි පුද්ගලයින් 1472 ක් සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටව ගොස් තිබෙන.බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව මෙරට සුවය ලැබූ සමස්ත සංඛ්‍යාව 238,131 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Jayani