කොළඹ මහ නගර සභාවෙන් නිවේදනයක්…

කොළඹ මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ වරිපනම් ගෙවීමේ කාලය ජුලි 31 දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙන බව නාගරික කොමසාරිස්වරිය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

අදාල නිවේදනය පහතින්,

Recommended For You

About the Author: Jayani