අද දිනයේ කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණය මධ්‍යස්ථාන…

අද (26) දිනයේ දීත් මධ්‍යස්ථාන රැසකම කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණය සිදු කෙරෙන බව වාර්තා වේ.

එම මධ්‍යස්ථාන ලැයිස්තුව පහතින්…

Recommended For You

About the Author: Jayani