පාසල් විවෘත දින පිළිබඳ ඉගියක්….

දිවයිනේ පාසල් සැප්තැම්බර් පළමු සතිය තුළ නැවත විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

මාධ්‍ය අමතමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා සදහන් කළේ පාසල් නැවත විවෘත කිරීමට පෙර අමාත්‍යාංශය විසින් COVID-19 එන්නත දෙවන මාත්‍රාව අගෝස්තු මස අග වන විට ගුරුවරුන් සඳහා ලබා දීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

එමෙන්ම නිශ්චිත සැලැස්මක් අනුව හා සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ නිර්දේශය යටතේ පාසල් නැවත විවෘත කරන බවත් සැප්තැම්බර් පළමු සතිය තුළ පාසල් නැවත විවෘත කිරීම සඳහා ගුරුවරුන්ගේ හා විදුහල්පතිවරුන්ගේ පූර්ණ සහාය ඉල්ලා සිටි බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Jayani