තවත් කොවිඩ් මරණ 48ක්…

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තවත් කොවිඩ් මරණ 48ක් තහවුරු කර තිබේ.

ඊයේ (25) දින තහවුරු කර ඇති එම මරණ 48ත් සමග මෙරට සිදුවී ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 4,147ක් දක්වා ඉහළගොස් ඇති බව සදහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Jayani