එන්නත් මාත්‍රා මිලියනයක් දින තුනක් ඇතුළත….

කොවිඩ් මර්දන ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන යටතේ දින තුනක් තුළ සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා මිලිනයකට අධික ප්‍රමාණයක් ලබා දී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසයි.

ඊයේ (28) දිනය තුළ පමණක් සයිනොෆාම් එන්නත් පළමු මාත්‍රා 344,458ක් ලබාදී ඇති බවත් දෙවන මාත්‍රාව ලෙස සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා 32,288ක් ලබා දී ඇති බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Jayani