රටේ සියලුම ප්‍රදේශවල හුදකලා බව ඉවතට…

තවත් ප්‍රදේශයකට පනවා තිබු හුදකලා බව අද (31) උදෑසන සිට ඉවත් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

එලෙස හුදකලා බවින් ඉවත් කොට ඇත්තේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ වඩමාරච්චි උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම වේ.

ඒ අනුව මේ වන විට හුදකලා කර තිබු සියලු ප්‍රදේශ හුදකලා බවින් ඉවත් කර ඇති බව යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Jayani