උසස් පෙළට සහ ශිෂ්‍යත්වයට උපකාරක පංති පැවත්විය හැකි අවසාන දින තීරණය කෙරේ.

උසස් පෙළ විභාගයට අදාළ සියලු උපකාරක පන්ති,සම්මන්ත්‍රණ හා වැඩමුළු ඔක්තෝම්බර් 6 වැනිදා මධ්‍යම රාත්‍රි 12 න් පසු විභාගය අවසන් වන තෙක් සම්පූර්ණයෙන් තහනම් බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.
තව දුරටත් එම නිවේදනයෙන් දක්වෙන්නේ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළ උපකාරක පන්ති හා වැඩමුළු හා සම්මන්ත්‍රණ ලබන 07 වැනිදා මධ්‍යම රාත්‍රී 12 න් පසු තහනම් බවයි.

මෙවර අපොස උසස් පෙළ විභාගය ලබන 12 වැනිදා සිට නොවැම්බර් මස 06 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබෙන අතර 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ලබන 11 වැනිදා පැවැත්වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor