වෙනෙසුවේලා රන් සංචිත පිළිබඳ බ්‍රිතාන්‍ය අධිකරණ තීන්දුව අත් හිටුවයි


එංගලන්ත බැංකුවේ තැන්පත් කර තිබෙන වෙනසුවේලාවට අයත් ඩොලර් බිලියනයක රන් සංචිත සඳහා හිමිකාරීත්වය හුවාන් ගුවයිදෝගේ රජයට ලබාදීමට දී තිබූ බ්‍රිතාන්‍ය මහාධිකරණ තීන්දුව අත් හිටුවා එම කරුණ යළි විමර්ශනය කරන ලෙස නියෝගයක් බ්‍රිතාන්‍ය අභියාචණාධිකරණය විසින් නිකුත් කෙරුණා.
වෙනෙසුවේලා මහබැංකුව විසින් ඉදිරිපත් කෙරුණ අභියාචනයේදී වෙනෙසුවේලාව  කරුණු දක්වා සිටියේ කෝවිඩ්-19 ගැටළුව හේතුවෙන් ජනතාවට අවශ්‍ය සහන සැලසීමට මෙම ධනය ඉපයෝගී කරගත හැකි බවයි.


මේ සඳහා හැකියාව ඇත්තේ තම රජයට බව පෙන්වා දෙන වෙනසුවේලා මහ බැංකුව, ගුවයිදෝ කිසි විටෙක ජනතා ඡන්දයෙන් ජනාධිපති ධුරයට පත් නොවූ බව මතක් කර දෙනවා. එහෙයින් ජනතාව විසින් තෝරාගත් පාලනයක් ලෙස එය අර්ථ දැක්විය නොහැකි බවයි මහ බැංකුව තර්ක කරන්නේ.
මෙම අර්බුදය මතු වූයේ ඇමරිකාව, බ්‍රිතාන්‍යය ප්‍රමුඛ රටවල් සමහරක් නිකුලස් මදුරෝ පාලනය වෙනුවට අන්තර්වාර ජනාධිපති ලෙස තමුන්ව හඳුන්වාගත් හුවාන් ගුවයිදෝ වෙනසුවේලාවේ නිල නායකයා ලෙස පිළිගත් පසුවයි.
කලින් දුන් අධිකරණ තීන්දුව අනුව ඩෙලර් බිලියනයක පමණ රත්‍රන් සංචිතය හුවාන් ගුවයිදෝට හිමිවීමේ හැකියාවක් තිබුණා.

Recommended For You

About the Author: Editor